تکالیف روز بیست و هشتم و بیست و نهم

تکالیف روز بیست و هشتم و بیست و نهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه

پنجشنبه ۹۹/۱/۲۸
کتاب خواندن ۳۰ دقیقه
گوش دادن درس ۲ تا پومودورو
پیاده روی ۱۵ دقیقه
آشپزی ۲ تا پومودورو
نامه به پول ۳۰ دقیقه
تولید و انتشار محتوا ۳ تا پومودورو
بررسی سایت ۲ تا پومودورو
کامنت نویسی ۳۰ دقیقه
خانه داری ۳ تا پومودورو
دیدن تلویزیون ۳ تا پومودورو
۱۰ تا ۱۰ دقیقه

سلام به پول
سلام به پول تو جیبیهای زمان کودکی، یادم می آید بچه که بودیم از بزرگترها پول تو جیبی می گرفتیم، چقدر شاد و خوشحال می شدیم !!! چقدر نقشه برایش می کشیدیم، کجا نگهداری اش کنیم و چطوری خرجش کنیم.
یادش بخیر، شما هم یادتان می آید؟ شما پول تو جیبی می گرفتید؟ چطور نگهداریشان می کردید؟ دوست داشتید با پولهایتان چکار کنید؟
چه کسی همیشه به شما پول می داد؟ چه کسی بیشترین پول را به شما می داد؟
بیشترین مقدار پول تو جیبی که گرفتید چقدر بوده است؟ چه وقت؟ کجا؟
کمترین مقدار پول تو جیبی که گرفتید چقدر بوده است؟ چه وقت؟ کجا؟
آیا شده که با پول تو جیبیهایتان چیزی را تهیه کنید که تا سالهای سال آن را نگهداری کرده و یا ازش استفاده کنید؟ به نظرتان چرا اینقدر دوستش دارید و نگهش داشتید؟ چرا برایتان مهم و بارزش است؟ تفاوت آن چیز با بقیه داشته هایتان در چی بوده؟ چرا؟
اگر دوست دارید می توانید درباره اینها یک یادداشت در دفترچه خاطراتتان بنویسید و آن را به یادگار نگه دارید. نظرتان چیست؟ آیا دوست دارید این کار را انجام بدهید؟

جمعه ۹۹/۱/۲۹
کتاب خواندن ۳۰ دقیقه
نامه به پول ۳۰ دقیقه
گوش دادن درس ۲ تا پومودورو
کامنت نویسی ۳۰ دقیقه
تولید و انتشار محتوا ۴ تا پومودورو
بررسی سایت ۴ تا پومودورو
آشپزی ۲ تا پومودورو
شیرینی پزی ۲ تا پومودورو
دیدن تلویزیون ۲ تا پومودورو
۱۰ تا ۱۰ دقیقه

سلام به پول
دوستان تا به حال با آدمهای پولدار روبرو شدید؟ چند تا آدم پولدار می شناسید؟
به نظرتان پولدارها آدمهای خوب و دوست داشتنی هستند؟ چرا اینقدر پولدارند؟ آیا موفق و تاثیر گذارند؟ آیا آنها همیشه شاد و سلامت هستند و از زندگیشان لذت می برند؟ چقدر از زندگی و موقعیتی که دارند راضی هستند؟ رمز موفقیت و پولدار بودن آنها در چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید