دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز سی ام و سی و یکم

تکالیف روز سی ام و سی و یکم دوره پرکاری و پولسازی در خانه شنبه ۹۹/۱/۳۰ کتاب خواندن ۳۰ دقیقه گوش دادن درس ۲ تا پومودورو پیاده روی ۳۰ دقیقه نوشتن و ارسال تکالیف ۴۰ دقیقه تولید و انتشار محتوا ۳ تا پومودورو بررسی سایت ۲ تا پومودورو کامنت نویسی ۳۰ دقیقه خانه داری ۳ […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز بیست و هشتم و بیست و نهم

تکالیف روز بیست و هشتم و بیست و نهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه پنجشنبه ۹۹/۱/۲۸ کتاب خواندن ۳۰ دقیقه گوش دادن درس ۲ تا پومودورو پیاده روی ۱۵ دقیقه آشپزی ۲ تا پومودورو نامه به پول ۳۰ دقیقه تولید و انتشار محتوا ۳ تا پومودورو بررسی سایت ۲ تا پومودورو کامنت نویسی ۳۰ […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز بیست و ششم و بیست و هفتم

تکالیف روز بیست و ششم و بیست و هفتم دوره پرکاری و پولسازی در خانه سه‌شنبه ۹۹/۱/۲۶ کتاب خواندن ۳۰ دقیقه دانلود و نصب دوباره تلگرام ۴ تا پومودورو کامنت نویسی ۳۰ دقیقه نامه به پول ۲۰ دقیقه تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو نوشتن محتوای کسب و کار خانوادگی ۲ تا پومودورو پیاده […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز بیست و چهارم و بیست و پنجم

تکالیف روز بیست و چهارم و بیست و پنجم دوره پرکاری و پولسازی در خانه یکشنبه ۹۹/۱/۲۴ کتاب خواندن ۳۰ دقیقه وبلاگ خواندن ۳۰ دقیقه کامنت نویسی ۲۰ دقیقه نامه به پول ۲۰ دقیقه تولید و انتشار محتوا ۳۰ دقیقه نوشتن و ارسال تکالیف ۲ تا پومودورو پیاده روی ۲۰ دقیقه گوش دادن درس ۲۱ […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز بیست و دوم و بیست و سوم

تکالیف روز بیست و دوم و بیست و سوم دوره پرکاری و پولسازی در خانه جمعه ۹۹/۱/۲۲ نقاشی ۳۰ دقیقه کتاب خواندن ۳۰ دقیقه گوش دادن درس ۱۹ – ۲ تا پومودورو آشپزی ۲ تا پومودورو نامه به پول ۱۵ دقیقه تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو کامنت نویسی ۱۰ دقیقه خانه داری ۳ […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز بیستم و بیست و یکم

تکالیف روز بیستم و بیست و یکم دوره پرکاری و پولسازی در خانه چهارشنبه ۹۹/۱/۲۰ نامه به پول ۳۰ دقیقه پیاده روی ۳۰ دقیقه کتاب خواندن ۳۰ دقیقه تولید و انتشار محتوا ۳۰ دقیقه گوش دادن درس ۱۷ – ۲ تا پومودورو خانه داری ۴ تا پومودورو نقاشی ۳ تا پومودورو کامنت نویسی ۲ تا […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز هجدهم و نوزدهم

تکالیف روز هجدهم و نوزدهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه دوشنبه ۹۹/۱/۱۸ نامه به پول تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو نوشتن و ارسال تکالیف روز ۱۶ و ۱۷ – ۴۵ دقیقه نوشتن قصه من ۲ تا پومودورو کتاب خواندن ۳۰ دقیقه نقاشی ۳ تا پومودورو خانه داری ۶ تا پومودورو جستجو برای […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز شانزدهم و هفدهم

تکالیف روز شانزدهم و هفدهم دوره پرکاری و پولسازی شنبه ۹۹/۱/۱۶ کامنت نویسی ۲ تا پومودورو نامه به پول ۱۵ دقیقه نقاشی ۴ تا پومودورو پیاده روی ۳۰ دقیقه گوش دادن درس ۱۴ ۲ تا پومودورو تولید و انتشار محتوا ۲ تا پومودورو خانه داری ۴ تا پومودورو کتاب خواندن ۱۰ دقیقه تماس با پایگاه […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز چهاردهم و پانزدهم

تکالیف روز چهاردهم و پانزدهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه پنجشنبه ۹۹/۱/۱۴ نامه به پول ۱۵ دقیقه کتاب خواندن ۳۰ دقیقه تماس با پایگاه قدرت نوشتن و ارسال تکالیف درس ۱۳ خانه داری ۵ تا پومودورو پیاده روی ۳۰ دقیقه دیدن تلویزیون ۴ تا پومودورو نقاشی ۴ تا پومودورو سلام به پول عزیز پول […]

دسته‌ها
نامه به پول

تکالیف روز یازدهم و دوازدهم

تکالیف روز یازدهم و دوازدهم دوره پرکاری و پولسازی در خانه سه شنبه ۹۹/۱/۱۲ نامه به پول نوشتن و ارسال تکالیف درس ۱۰ ۲ تا پومودورو کامنت نویسی ۲ تا پومودورو تماس با پایگاه قدرت ۱۰ دقیقه خانه داری ۵ تا پومودورو تولید و انتشار محتوا ۳ تا پومودورو پیاده روی، تمرین صدا ۳۰ دقیقه […]